แจ้งให้ทราบ

08/10/2018   โดย king  

ใบคำร้องที่ทางบริษัทยื่นเข้ามา

ถ้ามี 1 รายการ รายละเอียดจะอยู่ในใบสีชมพู

ในข้อ 3.1 และจะไม่มีใบแนบสีขาวให้

แต่ถ้ามีมากกว่า 1 รายการขึ้นไป

รายละเอียดสินค้าจะแสดงในใบแนบทั้งหมด