ติดต่อเจ้าหน้าที่


  • กองโรคติดต่อทั่วไป
    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  • 88/2 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  • 0 2590 3921 - 2

  • -

  • pinkforms.gcd@gmail.com

แผนที่