ติดต่อเจ้าหน้าที่


  • กองโรคติดต่อทั่วไป
    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  • 88/2 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  • 02-951-0378, 02-951-0457

  • 02-965-9013

แผนที่