ข่าวสาร

ประกาศ
13/08/2020    โดย kay  

รัฐบาลประกาศตาม ครม.เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563

อ่านต่อ...
ประกาศชี้แจ้งการประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบบริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่ง กำเนิดอาหารปลอดโรค (www.pinkforms.com) แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น PDF Format แทนใบรับรองฯ ในรูปแบบเอกสาร
12/09/2019    โดย จิราพัชร  

ตามที่่กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่ง กำเนิดอาหารปลอดโรค (www.pinkforms.com) แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น PDF Format แทนใบรับรองฯ ในรูปแบบเอกสาร เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการยื่นขอใบ

อ่านต่อ...