ข่าวสาร

แจ้งให้ทราบ
23/08/2016    โดย king  

ทางผู้ประกอบการสามารถแนบเอกสารต่าง ได้ 2 ช่องทาง 

ช่องทางที่ 1 ส่งในระบบ ที่ "เมนูส่งเอกสาร"

ช่องทางที่ 2 ส่งทาง FAX ได้ที่เบอร์ 02-965-9013

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558

เวลาทำการ

&nbs

อ่านต่อ...
ประกาศกรมควบคุมโรค เอกสารการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองเเหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคอิเล็กทรอนิกส์
18/09/2015    โดย chanya  

ตามที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเเบบบูรณาการระหว่างระบบออกใบรับรองเเหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคกับระบบ National Single Window (NSW) ของเทศ

อ่านต่อ...

ขอความร่วมมือด้านข้อูลเเละการเผยเเพร่เว็บไซต์คลังข้อมูลทางการค้าของ (Thailand NTR)
20/08/2015    โดย itgcd  

ตามหนังสือที่ พณ 0602/ว2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2558 เรื่อง ขอความร่วมมือด้านข้อูลเเละการเผยเเพร่เว็บไซต์คลังข้อมูลทางการค้าของ (Thailand NTR) เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ระบบคลังข้อมูลทางการค้าไทยโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

อ่านต่อ...