ยินดีต้อนรับสู่ ระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

เรายินดีให้บริการท่าน

การบริการเฉพาะที่ได้รับมาตรฐานสากล

ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ในการผลิต และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเครื่องมือ

ความรู้สู่ประชาชน

ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน

ทันเหตุการณ์

เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ได้ทันเหตุการณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  • 88/2 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  • 0 2590 3921 - 2

  • -

  • pinkforms.gcd@gmail.com

  • www.pinkforms.com

แผนที่