แจ้งให้ทราบ

23/08/2016   โดย king  

ทางผู้ประกอบการสามารถแนบเอกสารต่าง ได้ 2 ช่องทาง 

ช่องทางที่ 1 ส่งในระบบ ที่ "เมนูส่งเอกสาร"

ช่องทางที่ 2 ส่งทาง FAX ได้ที่เบอร์ 02-965-9013

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558


เวลาทำการ

 

8.30 - 16.00(ไม่ปิดพักเทียง)