เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกอาหารไปต่างประเทศเข้ามาใช้บริการขอใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ

11/09/2019   โดย จิราพัชร  

- เอกสารประกอบการประชุมของกรมศุลกากร (1) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

- เอกสารประกอบการประชุมของกรมศุลกากร (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

- เอกสารประกอบการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดาวน์โหลดเอกสาร

 

- เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง การลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ National Single Window คำขอใบรับรองแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pink forms) www.thainsw.net ดาวน์โหลดเอกสาร