ประกาศปิดระบบ

09/11/2021   โดย yimsiam  

แจ้งปิดระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม