ประกาศกรมควบคุมโรค

14/06/2023   โดย yimsiam  

เรื่อง แก้ไขอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการด้านการป้องกันและควบคุมโรค กรมควบคุมโรค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

แก้ไขอัตราค่าบำรุงฉบับที่ 2/2566

รายละเอียดเพิ่มเติม