ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

ประกาศชี้แจ้งการประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบบริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่ง กำเนิดอาหารปลอดโรค (www.pinkforms.com) แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น PDF Format แทนใบรับรองฯ ในรูปแบบเอกสาร
12/09/2019    โดย จิราพัชร  

ตามที่่กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่ง กำเนิดอาหารปลอดโรค (www.pinkforms.com) แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น PDF Format แทนใบรับรองฯ ในรูปแบบเอกสาร เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการยื่นขอใบ

อ่านต่อ...
ขอความร่วมมือด้านข้อูลเเละการเผยเเพร่เว็บไซต์คลังข้อมูลทางการค้าของ (Thailand NTR)
20/08/2015    โดย itgcd  

ตามหนังสือที่ พณ 0602/ว2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2558 เรื่อง ขอความร่วมมือด้านข้อูลเเละการเผยเเพร่เว็บไซต์คลังข้อมูลทางการค้าของ (Thailand NTR) เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ระบบคลังข้อมูลทางการค้าไทยโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

อ่านต่อ...