ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมควบคุมโรค
14/06/2023    โดย yimsiam  

เรื่อง แก้ไขอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการด้านการป้องกันและควบคุมโรค กรมควบคุมโรค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...